Szkolenie odbyło się w w dniach 5-9 września 2011.

Organizatorem szkolenia była Fundacja Polytrauma i Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu.

Tematem wiodącym kursu było praktyczne postępowanie w polytraumie szczególnie w obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych a także leczenie złamań otwartych.

Kurs odbywał się pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego profesora Pawła Małdyka, Prezesa Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich profesora Leszka Brongela oraz Przewodniczacego Oddziału Poznańskiego PTOiTr profesora Marka Jóźwiaka.