Szkolenie odbyło się w dniach 23-25 listopada 2012

Organizatorem szkolenia była Fundacja Polytrauma. Celem kursu było przeprowadzenie pierwszego całościowego szkolenia z zakresu traumatologii ręki.

Celem szkolenia było wszechstronne przygotowanie uczestnika do leczenia podstawowych i najczęstszych obrażeń nadgarstka i ręki. W trakcie kursu w sposób praktyczny zagraniczni oraz polscy chirurdzy przedstawili zagadania diagnostyki, planowania przedoperacyjnego i leczenia najczęstszych uszkodzeń w obrębie ręki. W trakcie 11 zajęć praktycznych (modele kostne, implanty firmy Synthes) uczestnicy mieli możliwość nie tylko wykonania większości rodzajów zespoleń w uszkodzeniach ręki, ale także przećwiczyli różnorodne sposoby leczenia nieoperacyjnego. Z niemniejszą uwagą przedstawione zostały zagadnienia leczenia uszkodzeń ścięgien (ćwiczenia na preparacie zwierzęcym) oraz rehabilitacji w trakcie leczenia złamań i obrażeń tkanek miękkich. Najczęstsze powikłania oraz niepowodzenia leczenia obrażeń w obrębie ręki zostały zaprezentowane w formie warsztatowej oraz wykładowej. Część teoretyczna zagadnienia  omawiana była nie tylko w postaci wykładów, ale także w formie małych grup dyskusyjnych.

Szkolenie pod patronatem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.