Fundacja Polytrauma serdecznie zaprasza do Poznania na kolejną, piątą już edycję organizowanego przez nas kompleksowego szkolenia leczenia obrażeń i złamań.

Dwudniowy intensywny kurs w tej edycji poświęcony będzie w całości uszkodzeniom ciała u dzieci i młodzieży

Planowany termin kursu – wiosna 2022 roku.

Szkolenie będzie miało modułową formułę i podzielone będzie tematycznie na najważniejsze zagadnienia opieki nad dziećmi z obrażeniami ciała. W szczególności omówimy odmienności anatomiczne i radiologiczne wieku dziecięcego, zagadnienia wczesnego postępowania po urazie i intensywnej terapii a także złamań otwartych. Dokładnie przedstawione będą poszczególne obrażenia typowe dla wieku dziecięcego: złamania kości długich, obrażenia nasadowe, uszkodzenia stawu łokciowego.

Kurs będzie miał przede wszystkim wymiar praktyczny, oparty o dużą liczbę zajęć warsztatowych. W trakcie szkolenia będzie możliwość wykonania zespoleń najczęstszych i typowych złamań dziecięcych ( warsztaty na bazie „saw-bone”).

Inicjatywa szkoleniowa adresowana jest zarówno do lekarzy rezydentów, jak i bardziej doświadczonych specjalistów w zakresie ortopedii i ortopedii dziecięcej. Zaproszeni goście z wiodących europejskich klinik traumatologii i ortopedii dziecięcej zapewnią odpowiedni poziom merytoryczny.

W trakcie kursu prowadzone będą zajęcia praktyczne:

zespolenia z użyciem stabilizatora zewnętrznego (udo, miednica), gwoździowanie śródszpikowe kości długiej (TEN), zespolenie złamań nasady dalszej kości ramiennej, złamanie trójpłaszczyznowe dalszego końca kości piszczelowej

tematyczne grupy dyskusyjne, gdzie w mniejszym gronie dyskutowane będą ciekawe, trudne i powikłane przypadki nawiązujące do tematyki wykładowej i warsztatowej

Kurs odbywać się będzie w języku polskim i angielskim.