Piątek, 29 stycznia 2010

10.00 – 10.15 Definicje i epidemiologia w mnogich obrażeniach ciała. Dr M. Kolaśniewski

10.15 – 10.45 Patofizjologia choroby pourazowej. Prof.dr hab. med. L. Drobnik

10.45 – 11.05 Zaburzenia płucne po urazie. Dr M. Kolaśniewski

11.05 – 11.15 Stabilizacja zewnętrzna – wprowadzenie. Dr M. Kolaśniewski

11.15 – 12.10 Ćwiczenie 1 – Stabilizacja zewnętrzna kości piszczelowej.

12.10 – 12.20 Przerwa kawowa.

12.20 – 12.40 ATLS system w leczeniu pacjenta z polytraumą, Dr M. Kolaśniewski

12.40 – 13.00 Wstrząs urazowy. Dr M. Kolaśniewski

13.00 – 13.30 Urazy klatki piersiowej. Prof.dr hab. med. W. Rokicki

13.30 – 14.15 Lunch.

14.15 – 15.00 Ćwiczenie 2 – Stabilizacja zewnętrzna kości udowej.

15.00 – 15.30 Krwotok pourazowy. Prof.dr hab. med. A. Zawadzki

15.30 – 16.10 Koagulopatia pokrwotoczna. Prof.dr hab. med. P.Paluszkiewicz

16.10 – 16.40 Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe w polytraumie. Prof.dr hab. med. L. Drobnik

16.40 – 16.50 Przerwa kawowa.

16.50 – 17.00 Obrażenia głowy u chorych ze złamaniami kości długich. Dr M.Kolaśniewski

17.00 – 17.10 Obrażenia kręgosłupa jako element polytraumy. Dr M. Kolaśniewski

17.10 – 17.30 Zespolenie techniką MIPPO. Dr M. Kolaśniewski

17.30 – 18.20 Ćwiczenie 3 – Zespolenie płytkowe mostujące w złamaniu kości długiej (LCP).

18.30 Kolacja.

Sobota, 30 stycznia 2010

8.30 – 9.15 Ćwiczenie 4 – Stabilizacja zewnętrzna niestabilnego złamania w okolicy stawu kolanowego.

9.15 – 9.45 Damage Control Surgery. Dr hab. med. L. Brongel

9.45 – 10.00 Damage Control Orthopaedics. Dr M. Kolaśniewski

10.00 – 10.30 Organizacja centrów urazowych w Polsce. Dr hab. med. L. Brongel

10.30 – 11.15 Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w obrażeniach ciała. Prof.dr hab. med. K. Słowiński

11.15 – 11.25 Przerwa kawowa.

11.25 – 11.45 Patofizjologia ostrych obrażeń miednicy. Dr M. Kolaśniewski

11.45 – 12.00 DCO miednica. Dr M. Kolaśniewski

12.00 – 12.45 Definitywne zaopatrzenie złamań miednicy. Dr med. A. Caban

12.45 – 13.30 Lunch.

13.30 – 14.00 Definitywne zaopatrzenie złamań miednicy. Dr med. W. Twardosz

14.00 – 14.30 Obrażenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Dr hab. med. R. Jankowski

14.30 – 15.10 Obrażenia odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa. Dr hab. med. R. Jankowski

15.10 – 15.20 Przerwa kawowa.

15.20 – 15.45 Uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr hab. med. R. Jankowski

15.45 – 15.55 Obrażenie Morel’a – Lavalle’a. Dr M. Kolaśniewski

15.55 – 16.25 Ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych. Dr med. G. Kierzynka

16.25 – 16.55 Stabilizacja zewnętrzna w złamaniach kości piszczelowej i udowej. Dr med. P. Koczewski

16.55 – 17.10 Ostre czasowe skrócenie kończyny. Dr M. Kolaśniewski

17.10 – 17.20 Przerwa kawowa.

17.20 – 18.20 Ćwiczenie 5 – Stabilizacja zewnętrzna pierścienia miednicy.

19.00 Kolacja.

Niedziela, 31 stycznia 2010

8.30 – 9.15 Ćwiczenie 6 – zespolenie śródszpikowe kości piszczelowej.

9.15 – 9.45 Epidemiologia i klasyfikacja złamań otwartych. Dr M. Kolaśniewski

9.45 – 10.10 Ocena uszkodzeń tkanek miękkich. Debridement. Dr M. Kolaśniewski

10.10 – 10.20 Przerwa kawowa.

10.25 – 10.35 Złamanie otwarte – czy stabilizacja kostna jest konieczna? Dr M. Kolaśniewski

10.35 – 10.45 Mikrobiologia rany urazowej. Dr M.Maciejewski

10.45 – 11.00 Antybiotykoterapia w złamaniach otwartych. Dr M. Kolaśniewski

11.00 – 11.30 Obrażenia kończyny III C wg Gustilo-Andersona. Dr M. Kolaśniewski

11.30 – 12.30 Ćwiczenie 7 – zespolenie śródszpikowe kości udowej.

12.30 – 13.20 Lunch.

13.20 – 14.00 Ostateczne zaopatrzenie rozległych obrażeń tkanek miękkich. Dr med. B. Mańkowski

14.40 – 15.10 Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu stawów rzekomych. Dr med. P. Koczewski

15.10 – 15.30 Leczenie następstw urazów (zrost nieprawidłowy) z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. Dr med. P. Koczewski

15.30 – 15.40 Wykład fakultatywny – terapia V.A.C.

15.40 – 15.50 Przerwa kawowa

15.50 – 16.10 Złamania trzonu kości udowej. Dr M. Kolaśniewski

16.10 – 16.25 Złamania podkrętarzowe. Dr M. Kolaśniewski

16.25 – 16.50 Złamania kości piszczelowej . Dr M. Kolaśniewski

16.50 – 18.00 Ćwiczenie 8 – zespolenie złamania końca dalszego kości udowej (DCS).

Piątek, 5 lutego 2010

12.00 – 12.30 Złamania końca dalszego kości udowej. Dr med. J. Brudnicki

12.30 – 13.00 Zwichnięcia stawu kolanowego. Dr M. Kolaśniewski

13.00 – 13.45 Lunch.

13.45 – 14.45 Ćwiczenie 9 – zespolenie płytkowe złamania końca bliższego kości piszczelowej.

14.45 – 15.35 Złamania końca bliższego kości piszczelowej. Dr med. J. Brudnicki

15.35 – 15.50 „Floating knee” injury. Dr M. Kolaśniewski

15.50 – 16.10 Złamanie pylonowe, Dr med. J. Brudnicki

16.10 – 16.30 Stabilizacja zewnętrzna w ostrym okresie leczenia złamań okołostawowych. Dr M. Kolaśniewski

16.30 – 16.40 Przerwa kawowa.

16.40 – 17.30 Ćwiczenie 10 – zespolenie zewnętrzne złamania pylonowego.

19.00 Kolacja.

Sobota, 6 lutego 2010

8.30 – 9.30 Ćwiczenie 11 – zespolenie złamania krętarzowego (DHS).

9.30 – 9.55 Wysokoenergetyczne obrażenia stawu biodrowego. Dr M. Kolaśniewski

9.55 – 10.20 Problemy leczenia złamań bliższego końca kości udowej. Dr M. Kolaśniewski

10.20 – 10.30 Przerwa kawowa.

10.30 – 10.50 Złamanie szyjki kości udowej. Dr M. Kolaśniewski

10.50 – 11.20 Artroplastyki w leczeniu złamań bliższego końca kości udowej. Dr hab. med. W. Strzyżewski

11.20 – 11.40 Złamania krętarzowe. Dr M. Kolaśniewski

11.40 – 12.00 Zespolenia śródszpikowe w leczeniu złamań krętarzowch. Dr J. Wcisłek

12.00 – 13.00 Ćwiczenie 12 – zespolenie złamania krętarzowego (PFN).

13.00 – 14.00 Lunch.

14.00 – 14.40 Obrażenia więzadłowe stawu kolanowego. Dr med. T. Trzeciak

14.40 – 15.10 Złamania kostek goleni. Dr med. J. Brudnicki

15.10 – 15.40 Złamania kości piętowej. Dr med. P. Grala

15.40 – 15.50 Przerwa kawowa.

15.50 – 16.10 Amputacje w kończynie dolnej. Dr M. Kolaśniewski

16.10 – 16.30 Powikłania zapalne podczas leczenia złamań kości długich gwoździem śródszpikowym. Dr M. Kolaśniewski

16.30 – 16.50 Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. Dr med. M. Shadi

16.50 – 17.10 Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu złamań okołostawowych. Dr med. M. Shadi

18.00 Kolacja.

Niedziela, 7 lutego 2010

8.30 – 9.00 Zasady leczenia obrażeń narządu ruchu u dzieci. Dr D. Szkudlarczyk

9.00 – 9.30 Obrażenia nasadowe. Dr M.Maciejewski

9.30 – 9.50 Ocena dziecka z mnogimi obrażeniami ciała. Dr M. Kolaśniewski

9.50 – 10.20 Metody operacyjnego leczenia złamań u dzieci. Dr M. Maciejewski

10.20 – 10.30 Przerwa kawowa.

10.30 – 11.20 Ćwiczenie 13 – zespolenie śródszpikowe u dzieci (TEN).

11.20 – 11.40 Złamania kości długich u dzieci. Dr M. Maciejewski

11.40 – 12.00 Złamania stawowe u dzieci. Dr D. Szkudlarczyk

13.00 – 13.30 Obrażenia stawu łokciowego u dzieci. Dr D. Szkudlarczyk

13.30 – 13.50 Złamania przedramienia u dzieci Dr M. Maciejewski

13.50 – 14.40 Lunch.

14.40 – 15.00 Złamania goleni u dzieci. Dr D. Szkudlarczyk

15.00 – 15.10 Obrażenia niewypadkowe u dzieci. Dr M. Maciejewski

15.10 – 16.00 Ćwiczenie 14 – zespolenie złamania końca dalszego kości ramiennej.