Poniedziałek, 5 września 2011

08.00 – 10.15 Moduł 1 – Traumatologia ogólna

08.00 – 08.10 Powitanie i organizacja kursu

08.10 – 08.30 Definicje i epidemiologia w polytraumie

08.30 – 08.55 Patofizjologia w obrażeniach ciała

08.55 – 09.15 Niewydolność oddechowa w przebiegu złamania

09.15 – 09.35 Wstrząs urazowy

09.35 – 09.55 Damage control

09.55 – 10.15 Ocena stanu fizjologicznego pacjenta

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 12.15 Moduł 2 – Damage control resuscitation

10.30 – 10.50 Pomoc przedszpitalna – „10 platynowych minut”

10.50 – 11.10 Oddział Ratunkowy – „złota godzina”

11.10 – 11.30 Resuscytacja płynowa

11.30 – 11.50 Koagulopatia pourazowa

11.50 – 12.15 ABC radiologii urazowej

12.15 – 13.20 Warsztat 1: Warsztat ultrasonograficzny F.A.S.T

13.20 – 14.20 Lunch

14.20 – 16.00 Moduł 3 – Opanowanie krwawienia i skażenia

14.20 – 14.40 DCS w obrażeniach jamy brzusznej

14.40 – 15.00 Leczenie obrażeń OUN

15.00 – 15.20 Obrażenia klatki piersiowej

15.20 – 15.40 DCS w uszkodzeniach naczyniowych

15.40 – 15.50 Stabilizacja złamań w MOC

15.50 – 16.00 Stabilizacja zewnętrzna wprowadzenie

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa

16.15 – 17.25 Moduł 4 – Intensywna terapia

16.15 – 16.30 „End point” w resuscytacji

16.30 – 16.50 Leczenie ARDS i MODS

16.50 – 17.05 Intensywna terapia w obrażeniach czaszkowo-mózgowych

17.05 – 17.25 Krwotok czy uraz czaszkowo-mózgowy – co pilniejsze? – dyskusja

17.25 – 18.15 Warsztat 2 Złamanie trzonu piszczeli – stabilizator zewnętrzny (Synthes)

19.00 – 21.00 Kolacja

 

Wtorek, 6 września 2011

08.00 – 09.55 Moduł 5 – Obrażenia głowy i kręgosłupa

08.00 – 08.15 Wstępna ocena w obrażeniach kręgosłupa

08.15 – 08.35 Uszkodzenie rdzenia kręgowego

08.35 – 09.00 Leczenie definitywne obrażeń kręgosłupa

09.00 – 09.45 Polytrauma – prezentacja przypadków (ARS)

09.45 – 09.55 Zespolenie płytkowe techniki MIPO

09.55 – 10.10 Przerwa kawowa

10.10 – 11.00 Warsztat 3: Złamanie końca dalszego piszczeli. Przezskórne zespolenie płytki LCP (Synthes)

11.00 – 17.10 Moduł 6 – Obrażenia miednicy

11.15 – 11.30 Patofizjologia w uszkodzeniach miednicy

11.30 – 11.50 Severe pelvic ring injuries

11.50 – 12.05 Protokoły w leczeniu obrażeń miednicy

12.05 – 12.20 Radiologia interwencyjna

12.20 – 12.35 Surgical control of bleeding

12.35 – 12.50 Leki hemostatyczne w chirurgii

12.50 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.45 Warsztat 4: Pas miedniczny – prezentacja

14.45 – 15.30 Obrażenia miednicy – dyskusja.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.35 Warsztat 5: Niestabilne złamanie miednicy – stabilizator zewnętrzny(Synthes)

16.35 – 16.50 Złamania panewki – anatomia i radiologia

16.50 – 17.10 Surgical treatment of acetabular injuries

17.10- 18.10 Warsztat 6: Złamania tylnej ściany panewki – zespolenie płytki (Synthes)

19.00 – 21.00 Kolacja

 

Środa, 7 września 2011

09.00-16.45 Moduł 7 – Złożone obrażenia kończyn

09.00 – 09.15 Złamania z uszkodzeniem tkanek miękkich

09.15 – 09.35 Ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

09.35 – 09.45 Obrażenie Morel-Lavalle’a

09.45 – 10.10 Severe pelvic injuries

10.10 – 10.15 Stabilizacja zewnętrzna złamań kości długich

10.15 – 10.30 Stabilizacja zewnętrzna złamań okołostawowych

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 11.05 Zwichnięcie stawu kolanowego

11.05 – 11.20 Typ III C złamania wg Gustilo i Andersona

11.20 – 12.20 Warsztat 7: Złamania pylonowe – stabilizacja zewnętrzna (Synthes)

12.20 – 13.30 Lunch

13.30 – 13.50 Leczenie złożonych obrażeń ręki

13.50 – 14.10 Replantacje

14.10 – 14.30 Uszkodzenie ścięgien zginaczy – leczenie i rehabilitacja

14.30 – 14.40 Przerwa kawowa

14.40 – 15.40 Warsztat 9: Techniki chirurgiczne w uszkodzeniach ścięgien (preparat zwierzęcy)

15.40 – 16.00 Złamania bliższego końca kości ramiennej

16.00 – 16.20 Złamania końca dalszego kości promieniowej

16.20 – 16.45 Distal radius fractures: ORIF by locked plate fixation vs external fixation

16.45 – 17.45 Warsztat 10: Złamania końca dalszego kości promieniowej – stabilizacja dwukolumnowa (VA-LCP)(Synthes)

19.00 – 21.00 Kolacja

 

Czwartek, 8 września 2011

09.00 – 16.25 Moduł 8 – złamania otwarte

09.00 – 10.00 Warsztat 11: Złamania trzonu piszczeli – gwóźdź śródszpikowy (Synthes

10.00 – 10.25 Wykład- Epidemiologia i klasyfikacja złamań otwartych

10.25 – 10.45 Wykład- Ocena i postępowanie wstępne w złamaniach otwartych

10.40 – 11.10 Wykład- Miejsce chirurgii plastycznej w leczeniu złamań otwartych

11.10 – 11.25 Przerwa kawowa

11.25 – 11.40 Stabilizacja złamań otwartych

11.40 – 11.55 Otwarte złamania stawowe

11.55 – 12.05 Mikrobiologia rany urazowej

12.05 – 12.15 Antybiotyki w złamaniach otwartych

12.15 – 12.30 Terapia V.A.C

12.30 – 13.00 Debridement of in high energy combat injuries of the limbs: general principles and technique

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.15 Złamania otwarte kości piszczelowej

14.15 – 14.30 Złamania otwarte kości udowej

14.30 – 14.45 Ostra infekcja po leczeniu operacyjnym złamania

14.45 – 15.05 Intra-articular fractures of the calcaneum: 8 Soudry

15.05 – 15.25 Zaburzenia zrostu

15.25 – 15.40 Przerwa kawowa

15.40 – 16.25 Złamania otwarte – przypadki – dyskusja.

18.00 – 20.00 Kolacja

 

Piątek, 9 września 2011

08.30 – 13.40 Moduł 9 – leczenie definitywne

08.30 – 08.45 Złamania szyjki kości udowej u osób poniżej 40 r.ż.

08.45 – 09.00 Złamania podkrętarzowe

09.00 – 09.15 Złamania końca dalszego kości udowej

09.15 – 09.30 Złamanie pylonowe

09.30 – 09.45 Przerwa kawowa

09.45 – 11.00 Warsztat 12: Złamania końca dalszego kości udowej (LISS) (Synthes)

11.00 – 11.20 Złamania plateau piszczeli

11.20 – 11.40 Złamania kostek goleni

11.40 – 12.00 Złamania krętarzowe

12.00 – 12.30 Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych i ich leczenie -dyskusja (ARS)

12.30 – 13.30 Warsztat 13: Złamanie plateau piszczeli – LCP (Synthes)

13.30 – 13.40 Zakończenie

13.40- Lunch