Środa 26.09.2012 (Dzień 1)

09:00-11:05 Moduł 1 – Traumatologia ogólna

9:00-9:10 Powitanie i organizacja kursu

9:10-9:20 Wykład: Definicje i epidemiologia w polytraumie

9:20-9:40 Wykład: Choroba pourazowa

9:40-10:00 Dyskusja: Polytrauma – prezentacja przypadków ( ARS )

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-10:30 Wykład: Respiratory insufficiency after fracture

10:30-10:50 Wykład: Koagulopatia pourazowa

10:50-11:05 Wykład: Wstrząs urazowy

11:05-20:00 Moduł 2 – Damage control resuscitation

11:05-11:20 Wykład: Pre-hospital care in trauma

11:20-11:35 Wykład: ABC radiologii urazowej

11:35-11:55 Wykład: Resuscitation in emergency department

11:55-12:10 Przerwa kawowa

12:10-12:30 Wykład: Resuscytacja płynowa

12:30-12:50 Wykład: Damage control

12:50-13:05 Wykład:Assesment phisiological condition of the patient

13:05-13:30 Dyskusja: Polytrauma – prezentacja przypadków (ARS)

13:30-14:45 Lunch

14:45-16-15 Warsztat 1 : Resuscytacja, drogi oddeechowe, płynoterapia, pelvic binder

16:15-16:30 Przerwa kawowa

16:30- 18:00 Warsztat 2 : Warsztat ultrasonograficzny F.A.S.T i E.F.A.S.T

18:0-18:30 Dyskusja: Polytrauma (Music Pub)

20:00-21:30 Kolacja Music Pub

Czwartek, 27.09.12 (Dzień 2)

8:30-12:50 Moduł 3 – Opanowanie krwawienia i skażenia

8:30-8:50 Wykład: Damage control w obrażeniach jamy brzusznej

8:50-9:10 Wykład: Obrażenia klatki piersiowej

9:10-9:30 Wykład: Obrażenia głowy – leczenie chirurgiczne

9:30-9:50 Wykład: Obrażenia głowy – intensywna terapia

9:50-10:05 Wykład: Stabilizacja złamań w polytraumie

10:05-10.30 Dyskusja: Krwotok czy uraz czaszkowo-mózgowy – co pilniejsze? (ARS)

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:00 Wykład: Ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

11:00-11:15 Wykład: Zwichnięcie stawu kolanowego

11:15-11:30 Wykład: Typ III C złamania wg Gustilo i Andersona

11:30-11:45 Wykład: Stabilizacja zewnętrzna

11:45-12:00 Wykład: Amputacje

12:00-12:50 Warsztat 3: Złamanie trzonu kości piszczelowej – stabilizator zewnętrzny

12:50-14:00 Lunch

14:00-15:30 Moduł 4 – Intensywna terapia

14:00-14:20 Wykład:”End point” w resuscytacji po urazie

14:20-14:35 Wykład:Diagnostyka i tertiary survey

14:35-14:55 Wykład:Leki hemostatyczne w chirurgii

14:55-15:30 Dyskusja: Podejmowanie decyzji – ARS

15:30-15:45 Przerwa kawowa

15:45-18:30 Moduł 5 – Obrażenia kręgosłupa

15:45-16:00 Wykład: Wstępna ocena w obrażeniach kręgosłupa

16:00-16:20 Wykład: Obrażenia rdzenia kręgowego – zasady leczenia

16:20-16:45 Wykład: Leczenie definitywne obrażeń kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego

16:45-17:05 Wykład: Leczenie obrażeń odcinka szyjnego kręgosłupa

17:05-17:30 Wykład: Spine trauma – case based lecture with ARS

17:30-17:45 Wykład: Zespolenie płytkowe techniką MIPO

17:45-18:45 Warsztat 4: Złamanie końca dalszego piszczeli. Przezskórne zespolenie płytką LCP (Synthes)

19:30-21:30 Kolacja

Piątek, 28.09.2012 (Dzień 3)

8:30-13:05 Moduł 6 – Obrażenia miednicy

8:30-8:50 Wykład: Klasyfikacja i patofizjologia obrażeń miednicy

8:50-9:05 Wykład: Initial management of bleeding pelvic injuries

9:05-9:25 Wykład: Pelvic fracture – Finland perspective

9:25-9:35 Wykład: Złamania panewki – anatomia i radiologia

9:35-9:55 Wykład: Surgical treatment of acetabular injuries

9:55-10:15 Wykład: Uszkodzenia pierścienia miednicy – zaopatrzenie definitywne

10:15-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:30 Warsztat 5: Niestabilne złamanie miednicy – stabilizator zewnętrzny(Synthes)

11:30-12:05 Dyskusja: Obrażenia miednicy (ARS)

12:05-13:05 Warsztat 6: Złamania tylnej ściany panewki – zespolenie płytką (Synthes)

13:05-14:05 Lunch

14:05-18:40 Moduł 7 – Złożone obrażenia kończyn

14:05-14:20 Wykład: Złamania z uszkodzeniem tkanek miękkich

14:20-14:30 Wykład: Obrażenia Morel-Lavalle’a

14:30-14:45 Wykład: Stabilizacja zewnętrzna złamań okołostawowych

14:45-15:05 Wykład: Złamanie pylonowe

15:05-16:05 Warsztat 7: Złamanie pylonowe – stabilizacja zewnętrzna (Synthes)

16:05-16:20 Przerwa kawowa

16:20-16:35 Wykład: Złamania szyjki kości udowej u osób poniżej 40 r.ż.

16:35-16:50 Wykład: Złamania plateau piszczeli

16:50-17:10 Wykład:łamania końca dalszego kości udowej

17:10-17:40 Dyskusja:łamania stawowe – ARS

17:40-18:40 Warsztat 8: Zamanie plateau piszczeli – LCP (Synthes)

19:30-21:00 Kolacja

Sobota, 29.09.2012 (Dzień 4)

9:00-13:10 Moduł 8 – Złamania otwarte

9:00-9:20 Wykład: Epidemiologia i klasyfikacja złamań otwartych

9:20-9:40 Wykład: Ocena i postępowanie wstępne w złamaniach otwartych

9:40-9:55 Wykład: Mikrobiologia rany urazowej. Antybiotykoterapia

9:55-10:10 Wykład: Stabilizacja złamań otwartych

10:10-10:25 Wykład: Zespolenia śródszpikowe

10:25-10:35 Przerwa kawowa

10:35-11:35 Warsztat 9: Złamanie trzonu kości piszczelowej – zespolenie śródszpikowe (Synthes)

11:35-11:50 Wykład: Zaopatrzenie obrażeń tkanek miękkich towarzyszących złamaniom otwartym

12:05-12:30 Dyskusja: Złamania otwarte – dyskusja (ARS)

12:30-17:30 Moduł 9 – Leczenie wybranych obrażeń i powikłań

12:30-12:50 Wykład: Infection after operative treatment of the fracture

12:50-13:05 Wykład: Zaburzenia zrostu

13:05-13:25 Wykład: Acute and chronic osteomyelitis

13:25-14:30 Warsztat 10: Złamania końca dalszego kości udowej (LISS) (Synthes)

14:30-15:15 Lunch

15:15-15:25 Wykład: Zasady leczenia złamań u dzieci

15:25-15:45 Wykład: Leczenie operacyjne złamań kości długich u dzieci

15:45-16:30 Warsztat 11: Zespolenie kości udowej u dzieci – TEN

16:30 Zakończenie