Moduł 1: Anatomia i wzrost szkieletu
Powitanie
– Anatomiczne różnice szkieletu dziecięcego
– Zrost kostny u dzieci
– Radiologia pediatryczna
– Obrażenia nasadowe
– Diagnostyka obrazowa złamań u dzieci
– Remodeling kostny i jego granice w leczeniu złamań
– Dziecko maltretowane
Grupa dyskusyjna 1: Radiologia & przebudowa i zrost kostny
Moduł 2: Dziecko z mnogimi obrażeniami ciała
– Szpitalny Odział Ratunkowy
– Radiologia w polytraumie
– Intensywna terapia
– Leczenie ortopedyczne u dzieci z mnogimi obrażeniami ciała
– Złamania otwarte
– Stabilizacja zewnętrzna
Grupa dyskusyjna 2: Diagnostyka & Podejmowanie decyzji
Warsztat 1: Stabilizacja zewnętrzna (miednica & udo)
Moduł 3: Obrażenia miednicy i uda
– Uszkodzenia pierścienia miednicy i stawu biodrowego
– Złamanie uda u dzieci poniżej 5 r.ż
– Zastosowanie prętów elastycznych w leczeniu złamań u dzieci
– ESIN – Wytyczne, technika i wskazania
– Złamanie uda – leczenie gwoździem śródszpikowym i zespoleniem płytkowym
– Złuszczenie głowy kości udowej
Grupa dyskusyjna 3 : Złamanie uda
Warsztat 2: Elastyczna stabilizacja kości udowej
Warsztat 3 : Gwoździowanie uda u dorastających
Moduł 4: Uszkodzenia ok. stawu kolanowego, goleni i stawu skokowego
– Obrażenia końca dalszego kości udowej
– Uszkodzenie śródstawowe kolana

– Złamania pozastawowe końca bliższego kości piszczelowej

– Złamania trzonu kości piszczelowej

– Złamania kostek goleni u dzieci

– Złamania Tllaux i trójpłaszczyznowe

– Ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

Warsztat 4: Złamanie trójpłaszczyznowe goleni
Grupa dyskusyjna 4: Złamania kończyny dolnej
Moduł 5: Złamania kończyny górnej
-Obrażenia końca dalszego kości promieniowej
– Złamania trzonów przedramienia

– Łokieć : anatomia i radiologia u dzieci

– Złamania nadkłykciowe kości ramiennej

– Powikłane obrażenia okolicy stawu łokciowego : uszkodzenia naczyniowe i nerwowe

– Złamanie kłykcia bocznego kości ramiennej
– Uszkodzenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
– Złamania ze zwichnięciem okolicy stawu łokciowego
– Złamania trzonu i bliższego końca kości ramiennej
Grupa dyskusyjna 5: Złamania nadkłykciowe
Grupa dyskusyjna 6 : Złamania kończyny górnej
Warsztat 5: Złamanie przedramienia i szyjki kości promieniowej – gwoździe elastyczne
Warsztat 6: Złamania nadkłykciowe: technika zespolenia drutami Kirschnera