Dzień 1

1. Choroba pourazowa

– Scoring

– Patofizjologia choroby pourazowej

– Zaburzenia płucne po urazie

2. Polytrauma

– ATLS – ocena i leczenie wstępne

– Wstrząs urazowy

– ATLS Tertiary survey

– Obrażenia głowy u chory ze złamaniami kości długich

– Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego w polytraumie

3. Damage Control

– Damage Control Surgery ( DCS )

– Damage Control Orthopedics ( DCO)

4. Dyskusja – Polytrauma

Dzień 2

1. Złamania miednicy

– Patofizjologia ostrych obrażeń miednicy

– DCO miednica

– Obrażenie Morel’a-Lavalle’a

2. Obrażenia zagrażające kończynie

– Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

– Obrażenia naczyń

– Amputacje. Obrażenia III C Gustilo

– Ostre, czasowe skrócenie kończyny

– Wysokoenergetyczne obrażenia kończyny górnej

3. Dyskusja – stany nagłe w ortopedii

4. Stabilizacja złamań

– Stabilizacja zewnętrzna – ogólne zasady

– Stabilizacja zewnętrzna – część szczegółowa

5. Złamania otwarte

– Złamania otwarte

– Zaopatrzenie tkanek miękkich. Debridement

– Tibia shaft AO Large EF

– Antybiotykoterapia

– Pelvic Ring AO EF

6. Zaopatrzenie definitywne obrażeń

– Ostateczne zaopatrzenie tkanek miękkich –

– Delta Frame AO

7. Dyskusja – stabilizacja zewnętrzna/ciężkie obrażenia tkanek miękkich

Warsztaty z zakresu stabilizacji zewnętrznej kości długich i miednicy z użyciem modeli kostnych i stabilizatorów