• Profesor L. Brongel, Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych CM UJ w Krakowie, Prezes Sekcji Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Profesor W. Horst-Sikorska, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Poznaniu
  • Dr med. D. Larysz, Przewodniczący AO Trauma Poland, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital Szczecin-Zdunowo
  • Profesor J. Lasek, Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • Profesor M. Maruszyński, Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Centralnego Szpitala Klinicznego MON
  • Profesor P. Paluszkiewicz, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków
  • Profesor T. Pohlemann, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Kliniken und Institute für Chirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes
  • Profesor O. Roise, orthopedic surgery, Ulleval University Hospital, Oslo, Norway
  • Profesor L. Romanowski, Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, UM w Poznaniu
  • Profesor M. Soudry, Chairman of Division of Orthopaedic Surgery and Department of Orthopedics A, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel
  • Dr med. I. Walaszek, Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM w Szczecinie