• Prof.  dr hab. med.  L. Brongel, Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych CM UJ w Krakowie, Prezes Sekcji Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Dr med. J. Brudnicki, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu CM UJ w Krakowie, Przewodniczący AO Alumni Association Poland
 • Dr med. A. Caban, Ordynator Oddziału Uszkodzeń i Patologii Miednicy SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku
 • Prof. dr hab. med. L. Drobnik, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Poznaniu
 • Dr med. P. Grala, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
 • Dr hab. med. Roman Jankowski, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu
 • Dr med. G. Kierzynka, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
 • Dr med. P. Koczewski, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu, Przewodniczący ASAMI Poland
 • Dr med. B. Mańkowski, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
 • Prof. dr hab. med. P.Paluszkiewicz, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof. dr hab. med. W. Rokicki, Kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej ŚUM w Katowicach
 • Dr med. M. Shadi, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
 • Prof. dr hab. med. K. Słowiński, Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
 • Dr hab. med. W. Strzyżewski, Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Poznaniu
 • Dr D. Szkudlarczyk, Ordynator Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Wielkopolskiego Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego w Poznaniu
 • Dr med. T. Trzeciak, Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Poznaniu
 • Dr med. W. Twardosz, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
 • Dr J. Wcisłek, Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
 • Prof. dr hab. med. A. Zawadzki, Kierownik Oddziału Medycyny Ratunkowej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, Centrum Leczenia Obrażeń